"Jest pewna cecha, której nie można nabyć - to ona harmonijnie spaja trening, siłę i grację ruchów.
To ona decyduje o tym, że zdolność do walki staje się sztuką walki. Wie o tym każdy wojownik, że najważniejszą bronią jest... waleczne serce.
O tym, że uczeń staje się Mistrzem decyduje... duch walki !"